Shell Script #11 – Döngüler (for, while, until)

Shell döngüleri, bir komut setini belirli bir sayıda ya da belirli bir koşul altında tekrar tekrar çalıştırabilmenizi sağlar. Bu yazıda, 3 çeşit döngü yapısından bahsedeceğiz: for, while ve until.

Okumaya devam et “Shell Script #11 – Döngüler (for, while, until)”

Shell Script #10 – Karar Yapıları (case)

Bir önceki yazımda, shell script’lerde if, elif, else kullanımından bahsetmiştim. Bu yazımda ise, başka bir karar yapısı olan case konusunu ele alacağız.

Kod örneklerini GitHub reposunda bulabilirsiniz.

Shell script case kullanımı şu yapıdadır:

case deger in
pattern1)
    #komutlar
    ;;
pattern2)
    #komutlar
    ;;
*)
    #eşleşmeme durumu
    ;;
esac
Okumaya devam et “Shell Script #10 – Karar Yapıları (case)”

Shell Script #9 – Karar Yapıları (if, elif, else)

Shell script’te karar yapıları, belirli koşullar sağlandığında belirli komutları çalıştırabilmenizi sağlar. Bu sayede script’lerinize, koşullara göre farklı davranışlar sergiletebilirsiniz.

Kod örneklerini GitHub reposunda bulabilirsiniz.

Örnek kullanımı şu şekildedir:

if koşul
then
   #komutlar
elif koşul2
then
   #komutlar
else
  #komutlar
fi
Okumaya devam et “Shell Script #9 – Karar Yapıları (if, elif, else)”

Shell Script #8 – Değişkenlerle Oynamak

Değişkenlerle ilgili daha önce şöyle bir yazı yazmıştım. Gayet tabii, birkaç sayfayla anlatılabilecek bir konu değil.

Zaten bu yazıdan sonra da “Tamam, değişkenler bitti. Öğrendik.” diyemeyeceğiz. Emin olabilirsiniz.

Kod örneklerini GitHub reposunda bulabilirsiniz.

Bash ortamında substring örneği
Bash ortamında substring örneği
Okumaya devam et “Shell Script #8 – Değişkenlerle Oynamak”

Shell Script #7 – İnteraktif Script’ler

Bu zamana kadar yazdığımız script’lerin neredeyse tamamında bir çıktı (output) ürettik. Ancak hiçbirinde bir girdi (input) almadık.

Kullanıcıyla etkileşime geçen script’lere “etkileşimli (interactive, interaktif)” script’ler diyoruz. Etkileşim; input alma, output verme ya da ikisiyle birden de gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bu yazıda, bir yandan çıktılarımızı biçimlendirmeyi denerken bir yanda da girdileri yönetebilmeyi deneyeceğiz.

Kod örneklerini GitHub reposunda bulabilirsiniz.

Okumaya devam et “Shell Script #7 – İnteraktif Script’ler”