Linux’ta Disk Yönetimi

Linux’ta disk yönetimi, bir sistem yöneticisinin sıklıkla ihtiyaç duyabileceği bir konudur. Bu yazıda, bazı farklı araçları kullanarak diskleri bölümleme (partitioning), diskleri biçimlendirme (formatting) gibi konularla ilgili örnekler bulacaksınız.

Denemeleri yapmadan önce, test cihazı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Sanal makinede 3 adet disk takılı. 30 GB boyutlu ilk diskte, Ubuntu Server 22.04 işletim sistemi kurulu. Diğer 2 disk ise, 100 GB ve 50 GB boyutlarında 2 adet raw (takıldıktan sonra üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış, ham) disk.

Linux’ta Diskleri Listeleme

Linux sisteminizde var olan diskleri listelemek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

lsblk

“lsblk” komutu, sisteminizdeki blok depolama aygıtlarını (block devices) listelemenizi sağlar:

root@zion:~# whatis lsblk
lsblk (8)      - list block devices
root@zion:~# lsblk
NAME           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0            7:0  0 63.2M 1 loop /snap/core20/1695
loop1            7:1  0 63.2M 1 loop /snap/core20/1738
loop2            7:2  0 91.8M 1 loop /snap/lxd/23991
loop3            7:3  0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
loop4            7:4  0 49.6M 1 loop /snap/snapd/17883
sda             8:0  0  30G 0 disk
├─sda1           8:1  0  1M 0 part
├─sda2           8:2  0  2G 0 part /boot
└─sda3           8:3  0  28G 0 part
 └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0  0  28G 0 lvm /
sdb             8:16  0 100G 0 disk
sdc             8:32  0  50G 0 disk
sr0            11:0  1 1024M 0 rom

Bu çıktıda göreceğiniz “loop0, loop1, loopX” gibi aygıtlar, “loop device“tır. Bir dosyaya, blok aygıtı gibi erişebilmenizi sağlayan “sözde aygıtlardır (pseudo-device)”. Görüleceği üzere bu aygıtlar, “snap” paketlerinin kullanımında.

“sda, sdb, sdX” şeklinde gördüğünüz cihazlar, hard disklerimizi göstermektedir. Görüldüğü üzere, toplamda 3 diskimiz var. Son olarak “sr0” ise CD/DVD sürücümüzü göstermektedir.

Bu çıktıda bizi ilgilendiren kısım “sdX” kısmı. “sda” diski özelinde farklı bir durum var. İçerisinde, “sda1, sda2, sda3” gibi bölümler görüyoruz. Bu da bize diskin 3 partition’a ayrıldığını gösteriyor. Diğer 2 raw diskimiz için ise böyle bir bölümlendirme yapılmamış.

fdisk -l

Diskleri listelemek için kullanabileceğiniz bir başka komut ise “fdisk -l” komutudur. “fdisk” komutu, diskleri bölümlendirmek için kullandığımız bir araçtır. “-l” opsiyonu ise, disklerin partition tablolarını listelememizi sağlar.

root@zion:~# fdisk -l
(loop aygıtları, bu çıktıdan kasıtlı olarak kaldırılmıştır)
Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6078F00D-A247-4253-A3E7-EBD09605BE7D

Device    Start   End Sectors Size Type
/dev/sda1   2048   4095   2048  1M BIOS boot
/dev/sda2   4096 4198399 4194304  2G Linux filesystem
/dev/sda3 4198400 62912511 58714112 28G Linux filesystem


Disk /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdc: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 27.102 GiB, 30060576768 bytes, 58712064 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

3 adet disk ve bu disklerden “sda” üzerinde de 3 adet partition olduğu görülmekte. “lsblk”den farklı olarak; diskle ilgili daha detaylı bilgiler verilmektedir. En alt kısımda görülen “/dev/mapper/X” ifadesi ise, bir LVM partition’ı göstermektedir. Bununla ilgili ayrı bir yazı hazırlayacağım.

blkid

“blkid” komutu, blok aygıtlarının özelliklerini (block device attributes) görebilmenizi sağlayan bir araçtır.

root@zion:~# whatis blkid
blkid (8)      - locate/print block device attributes
root@zion:~# blkid
/dev/sda2: UUID="7d3a7872-4d49-479c-9f90-2f236bca3c33" TYPE="ext4" PARTUUID="98e4dbd6-ed8e-4757-bf70-0fcdfb9ee6c2"
/dev/sda3: UUID="ta2PRN-ufg7-aAUA-6oE4-7pjF-bFLX-hTEx35" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="7be2c0fb-87ba-472d-9c68-c0658edcc351"
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: UUID="b0ae63dd-c8c8-4d86-95c0-c17d47c250e1" TYPE="ext4"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: PARTUUID="89c5b8bf-562e-4ddb-845d-d32eaf2c5b70"

Bu çıktıda da 3 adet diskimizi ve buna ek olarak LVM partition’ımızı ve loop device’larımızı görebiliyoruz. Ek olarak, bazı partition’ların “Evrensel Özel Tanımlayıcı / Universally Unique Identifier (UUID)” bilgilerini ve üzerlerinde kurulu olan dosya sistemlerini (TYPE=”ext4″ ya da TYPE=”LVM2_member” gibi) görebiliyoruz.

parted -l

“parted” programı da, tıpkı fdisk gibi, disklerin partition tablolarını düzenleyebilmemizi sağlayan bir araçtır. Yine fdisk’te olduğu gibi, “-l” opsiyonunu kullanarak Linux sisteminizdeki diskleri listeleyebilirsiniz.

root@zion:~# whatis parted
parted (8)      - a partition manipulation program
root@zion:~# parted -l
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 32.2GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start  End   Size  File system Name Flags
 1   1049kB 2097kB 1049kB           bios_grub
 2   2097kB 2150MB 2147MB ext4
 3   2150MB 32.2GB 30.1GB


Error: /dev/sdb: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 107GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdc: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdc: 53.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 30.1GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number Start End   Size  File system Flags
 1   0.00B 30.1GB 30.1GB ext4

“parted” ve “fdisk” çıktıları arasında boyut farkı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Buradaki boyut farkının sebebi, “parted” komutunun varsayılan olarak gigabyte (GB) (1000 ve katları) şeklinde çıktı vermesidir. Fakat “fdisk” komutu, çıktılarını varsayılan olarak gibibyte (GiB) (1024 ve katları) şeklinde verir. Evinize getirdiğiniz 8 GB boyutlu flash belleğin hiçbir zaman 8 olarak görünmemesinin sebebi de budur 🙂 Bu noktada, hayatımıza ne zaman girdiğini bilmediğim, bizim için yıllardır 1024 MB = 1GB olan hesaplamada, “Yok o öyle değil, 1024 MiB = 1 GiB” denildiği için bu farklılığı yaşıyoruz. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz şu makaleye göz atabilirsiniz. Ben yazı boyunca GB demeye ısrarla devam edeceğim.

fdisk ile Disk Yönetimi

“/dev/sdb” isimli, 100 GB boyutlu diskimizi 2 parçaya (partition) ayıralım. Bu parçaların boyutları sırasıyla 50 ve 40 GB olsun.

“fdisk” programı, interaktif bir programdır. “fdisk disk_adı” şeklinde çağırabilirsiniz. Program, sizden birtakım girdiler bekler ve buna göre davranır. “m” komutu ile yapabileceğiniz işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz. fdisk ile ilgili bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri de, yapacağınız tüm değişikliklerin RAM’de tutulacağıdır. Yani şüpheye düştüğünüz anda “q” (quit) tuşu ile programdan çıkabilirsiniz. Yapacağınız hiçbir işlem, diskinizi etkilemeyecektir. Tüm değişiklikleri onaylayıp çıkış yapmak için ise “w” tuşuna (write) basabilirsiniz.

“n” tuşu ile yeni bir partition oluşturma sürecine başlayabilirsiniz. Program size, partition tipini (primary veya extended) soracaktır. Sonrasında, partition’a bir numara vermeniz (1-2-3-4 gibi) istenecek. Devamında, partition’ın başlayacağı sector bilgisini girmeniz gerekecek. Varsayılan olarak en uygun seçenek size sunulacaktır. Son olarak “+Xbirim” şeklinde bir ifade ile, partition’ın biteceği sector bilgisini girebilirsiniz. Bu örnek için konuşacak olursak; “+50G” ifadesi, 50 GB boyutunda bir partition’ı işaret etmektedir. Son olarak “p” (print) tuşunu kullanarak, güncel partition tablomuzu yazdııyoruz.

root@zion:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xc546415c.

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-209715199, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-209715199, default 209715199): +50G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 50 GiB.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc546415c

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/sdb1    2048 104859647 104857600 50G 83 Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Çıktıyı incelediğimizde şunları görüyoruz: Değişikliklerin sadece RAM’de tutulduğu ve “write” komutunun dikkatli kullanılması gerektiği ile ilgili bir uyarı yapılmış. Disk üzerinde herhangi bir partition tablosu olmadığı belirtilmiş. Hatırlarsanız, diskimiz raw diskti, üzerinde hiçbir işlem yapılmamıştı. “fdisk” varsayılan olarak DOS disklabel (MBR) şeklinde bir partition tablosu hazırladığını belirtmiş. Çıktının en sonunda ise, 83 ID’li, Linux tipinde bir partition oluşturulduğu (/dev/sdb1) görülüyor. Tekrar tekrar hatırlatıyorum, “w” tuşuna basmadığınız takdirde bu değişikliklerin hiçbir önemi olmayacaktır.

Peki farklı tipte bir partition oluşturmak istersek ne yapacağız? Örneğin, fdisk ile exFAT tipinde bir partition oluşturmayı deneyelim. Bunun için, partition’ı oluşturduktan sonra “t” tuşuna basarak desteklenen partition tiplerini ve bu tiplerin ID’lerini görebiliriz. Aşağıdaki örnekte, oluşturulan partition’ın tipi 7 (HPFS/NTFS/exFAT) olarak değiştirilmektedir:

root@zion:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (104859648-209715199, default 104859648):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (104859648-209715199, default 209715199): +40G

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 40 GiB.
Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 7

Changed type of partition 'Linux' to 'HPFS/NTFS/exFAT'.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc546415c

Device   Boot   Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/sdb1      2048 104859647 104857600 50G 83 Linux
/dev/sdb2    104859648 188745727 83886080 40G 7 HPFS/NTFS/exFAT

parted ile Disk Yönetimi

parted programının fdisk’ten farklı bazı önemli davranışları vardır. Örneğin, fdisk programı bir partition tablosu bulamadığında MBR tipinde tablo oluştururken, parted programı bunu yapmaz. “mklabel” komutunu kullanarak bir partition tablosu oluşturmanız gerekir (tabii eğer bir partition tablosu yoksa). Şayet bir partition tablosu yoksa, partition’ları listelemeye çalıştığınızda “Partition Table: unknown” ve “Error: /dev/sdc: unrecognised disk label” benzeri uyarı ve hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Aşağıda bunun bir örneği gösterilmiştir:

root@zion:~# parted /dev/sdc
GNU Parted 3.3
Using /dev/sdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) p
Error: /dev/sdc: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdc: 53.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
(parted) mkpart
Error: /dev/sdc: unrecognised disk label
(parted) mklabel
New disk label type? GPT
(parted) p
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdc: 53.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags

Yukarıdaki örnekte, bir partition tablosu olmadığı için “mkpart” komutu hata veriyor. Devamında, “mklabel” komutu kullanılarak GPT tipinde bir partition tablosu oluşturuluyor.

fdisk’ten farklı olarak parted, yapılan değişiklikleri RAM’de tutmaz. Yapacağınız değişiklikler varsayılan olarak diske yazılır.

parted’ın kullanım şekli, fdisk ile benzerlik göstermektedir. “parted disk_adı” şeklinde giriş yaptıktan sonra, “help” ile yardım alabilirsiniz. “mkpart” ile partition oluşturabilir, “print” ile partition tablonuzu inceleyebilirsiniz. Eğer yukarıda bahsi geçen GB ve GiB ayrımına takılmak istemiyorsanız, “unit GiB” komutunu çalıştırarak parted’ın fdisk ile aynı birimi kullanmasını sağlayabilirsiniz.

“/dev/sdc” diskimizde, parted programını kullanarak bir partition oluşturalım:

root@zion:~# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.3
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) p
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 107GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 53.7GB 53.7GB primary
 2   53.7GB 96.6GB 42.9GB primary
(parted) unit GiB
(parted) p
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 100GiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End   Size   Type   File system Flags
 1   0.00GiB 50.0GiB 50.0GiB primary
 2   50.0GiB 90.0GiB 40.0GiB primary
(parted) mkpart
Partition type? primary/extended? pri
File system type? [ext2]? xfs
Start? 90GiB
End? 100%
Warning: You requested a partition from 90.0GiB to 100GiB (sectors 188743680..209715199).
The closest location we can manage is 90.0GiB to 100GiB (sectors 188745728..209715199).
Is this still acceptable to you?
Yes/No? yes
(parted) p
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 100GiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End   Size   Type   File system Flags
 1   0.00GiB 50.0GiB 50.0GiB primary
 2   50.0GiB 90.0GiB 40.0GiB primary
 3   90.0GiB 100GiB  10.0GiB primary xfs     lba

Yukarıdaki örnekte; 90 GiB’a karşılık gelen sektörden başlayıp, diskin son sektörüne kadar (100%), yani 100 GiB’a kadar olan kısım, xfs dosya tipinde işaretlenerek bölümlendirilmiştir.

parted ile Tek Satırlık Komutlar

parted programını sadece interaktif kullanmak zorunda değilsiniz. Tek satırlık komutlar (one liner) yazarak da partition’lar oluşturabilirsiniz. Daha önceden GPT partition tablosu oluşturduğumuz “/dev/sdc” diskini, 25’er GB boyutunda 2 parçaya ayıralım:

root@zion:~# parted -a optimal /dev/sdc mkpart primary 0% 25GiB
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@zion:~# parted -a optimal /dev/sdc mkpart primary 50% 100%
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@zion:~# parted /dev/sdc
GNU Parted 3.3
Using /dev/sdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) unit GiB
(parted) p
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdc: 50.0GiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start  End   Size   File system Name   Flags
 1   0.00GiB 25.0GiB 25.0GiB        primary
 2   25.0GiB 50.0GiB 25.0GiB        primary

(parted)

Yukarıdaki örnekte, “-a” opsiyonu ile “alignment”ı optimum performans sağlayacak şekilde ayarlıyoruz. Sonrasında, üzerinde işlem yapmak istediğimiz diski belirtip “mkpart” ile partition oluşturmak istediğimizi belirtiyoruz. Bu partition bir “primary” partition olacak ve diskin en uygun ilk sektöründen (0%) başlayığ 25 GiB’a kadar gidecek. İkinci komutta ise başlangıç ve bitiş değerini yüzdelik değer olarak verdik. Diskin ortasından, 50%’sinden başla ve 100%üne kadar git.

Bölümlerin Formatlanması ve Mount Edilmesi

Partition’ların oluşturulmuş olması, mount edilmeleri için yeterli değildir. Mount işleminden önce, bu partition’lara bir dosya sistemi kurulmalıdır. Başka bir deyişle, partition’lar biçimlendirilmeli/formatlanmalıdır.

root@zion:~# mount /dev/sdb1 /mnt
mount: /mnt: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error.
root@zion:~# mount /dev/sdb3 /mnt
mount: /mnt: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb3, missing codepage or helper program, or other error.

Kullanmak isteyeceğiniz dosya tipine göre, formatlama araçlarınız değişiklik gösterecektir. Biz, bu örneklerde oluşturduğumuz üç partition’ı sırasıyla ext4, exFAT ve xfs tiplerinde formatlayalım. Bunun için sırasıyla “mkfs.ext4 /dev/sda1”, “mkfs.exfat /dev/sdb2” ve “mkfs.xfs /dev/sdb3” komutlarını kullanacağız. Sisteminizde “mkfs.exfat” komutu yoksa, “exfat-utils” paketini kurabilirsiniz.

root@zion:~# blkid
/dev/sda2: UUID="7d3a7872-4d49-479c-9f90-2f236bca3c33" TYPE="ext4" PARTUUID="98e4dbd6-ed8e-4757-bf70-0fcdfb9ee6c2"
/dev/sda3: UUID="ta2PRN-ufg7-aAUA-6oE4-7pjF-bFLX-hTEx35" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="7be2c0fb-87ba-472d-9c68-c0658edcc351"
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: UUID="b0ae63dd-c8c8-4d86-95c0-c17d47c250e1" TYPE="ext4"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: PARTUUID="89c5b8bf-562e-4ddb-845d-d32eaf2c5b70"
/dev/sdb1: PARTUUID="f8b63a8b-01"
/dev/sdb2: PARTUUID="f8b63a8b-02"
/dev/sdb3: PARTUUID="f8b63a8b-03"
/dev/sdc: PTUUID="56132b99-0993-45b3-b2a6-2ba83dc06885" PTTYPE="gpt"
root@zion:~# mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 13107200 4k blocks and 3276800 inodes
Filesystem UUID: 2e55d3c7-c4d1-4172-988c-f3404beae80d
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
root@zion:~# mkfs.exfat /dev/sdb2
mkexfatfs 1.3.0
Creating... done.
Flushing... done.
File system created successfully.
root@zion:~# mkfs.xfs /dev/sdb3
meta-data=/dev/sdb3       isize=512  agcount=4, agsize=655296 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=1    finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
     =            reflink=1
data   =            bsize=4096  blocks=2621184, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log   =internal log      bsize=4096  blocks=2560, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0

Bu formatlama işlemlerinden sonra, “blkid” çıktımıza tekrar bakalım:

/dev/sdb1: UUID="2e55d3c7-c4d1-4172-988c-f3404beae80d" TYPE="ext4" PARTUUID="f8b63a8b-01"
/dev/sdb2: UUID="AF50-6F8C" TYPE="exfat" PTTYPE="dos" PARTUUID="f8b63a8b-02"
/dev/sdb3: UUID="56c6976f-7c73-4625-ae55-5eee052e3da1" TYPE="xfs" PARTUUID="f8b63a8b-03"
/dev/sdc: PTUUID="56132b99-0993-45b3-b2a6-2ba83dc06885" PTTYPE="gpt"

Şimdi de “/mnt” altında “part1, part2, part3” isimli 3 dizin oluşturalım ve bu yeni partition’ları bu noktalara mount etmeyi deneyelim. Son olarak da “df -h” komutu ile sisteme bağlı diskleri listeleyelim:

root@zion:~# mkdir /mnt/part{1..3}
root@zion:~# mount /dev/sdb1 /mnt/part1
root@zion:~# mount /dev/sdb2 /mnt/part2
FUSE exfat 1.3.0
root@zion:~# mount /dev/sdb3 /mnt/part3
root@zion:~# df -h
Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
udev                1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs               394M 1.1M 393M  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  28G 8.9G  18G 34% /
tmpfs               2.0G   0 2.0G  0% /dev/shm
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs               2.0G   0 2.0G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0             64M  64M   0 100% /snap/core20/1695
/dev/loop1             64M  64M   0 100% /snap/core20/1738
/dev/loop3             92M  92M   0 100% /snap/lxd/24061
/dev/sda2             2.0G 205M 1.6G 12% /boot
/dev/loop2             92M  92M   0 100% /snap/lxd/23991
/dev/loop4             50M  50M   0 100% /snap/snapd/17883
tmpfs               394M   0 394M  0% /run/user/1000
/dev/sdb1              49G  24K  47G  1% /mnt/part1
/dev/sdb2              40G 1.8M  40G  1% /mnt/part2
/dev/sdb3              10G 104M 9.9G  2% /mnt/part3

Son 3 satıra baktığımızda, 3 partition’ın da mount edildiğini görebiliyoruz.