Shell Script #10 – Karar Yapıları (case)

Bir önceki yazımda, shell script’lerde if, elif, else kullanımından bahsetmiştim. Bu yazımda ise, başka bir karar yapısı olan case konusunu ele alacağız.

Kod örneklerini GitHub reposunda bulabilirsiniz.

Shell script case kullanımı şu yapıdadır:

case deger in
pattern1)
    #komutlar
    ;;
pattern2)
    #komutlar
    ;;
*)
    #eşleşmeme durumu
    ;;
esac
Okumaya devam et “Shell Script #10 – Karar Yapıları (case)”