Shell Script #5 – Local ve Environment Variables

Daha önce değişkenler konusuna biraz değinmiştik. Bu yazıda ise local (yerel) ve environment (çevre) değişkenleri arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz.

Bu yazının sonunda, aşağıdaki ekran görüntüsünü anlar hâle gelmek istiyoruz:

Bash ortamında yerel değişkenler ve çevre değişkenleri

Bu yazıda kullanılan kod örnekierini GitHub’da bulabilirsiniz.

Okumaya devam et “Shell Script #5 – Local ve Environment Variables”

Shell Script #4 – Bash’in Yapılandırma Dosyaları

Hayat kurtarmak için hazırda bekleyen shell’imiz, verdiğimiz komutları yorumluyor ve çalıştırıyor. Shell’imiz şu özelliklere sahip:

  • Bir program çalıştırabiliyor. Harici komutlar (external commands) bunun örneği: ls, cat, ps gibi.
  • Kendisi, önceden tanımlamış komutları çalıştırabiliyor. Dâhili komutlar (internal commands) bunun örneği: type, help, echo gibi.
  • Aynı zamanda kendisi de bir programlama ortamı. Shell script’leri yazabiliyor ve bu scriptler içinde döngüler (for, while gibi), karar yapıları (if-else gibi) bunun örneği.

Bu açıdan bakarsak shell’imiz, gerçek anlamda bizim çalışma ortamımız. Black is the new gold. Bu yazıda, “bash” programının davranışlarını etkileyen ayar dosyalarından bahsedeceğiz.

Okumaya devam et “Shell Script #4 – Bash’in Yapılandırma Dosyaları”

Shell Script #2 – Değişkenler, Bazı Özel Karakterler ve Çıkış Kodları

Kod örneklerini paylaştığım GitHub reposu: Shell Scripting 101

Değişken Nedir?

Programlama ile ilgilendiyseniz hiç de yabancı olmayan bir kavramdır değişkenler (variables). Değişkenler için, bellek üzerinde saklanan bir verinin “etiketi” ya da “ismi” diyebiliriz. Bellekte belirli bir konumu ya da konumları çağırabilmek için değişkenlerden faydalanırız.

Bash Scripting Değişken Örnekleri

Bash ortamında değişkenlerin atanması ve değerlerinin çağrılmasında, farklı durumlar altında farklı kullanımlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu bölümde genel kullanımda karşımıza çıkan şekillerinden bahsedeceğiz.

Değişkenler tanımlanırken ya da değerleri değiştirilirken isimleriyle çağrılır. Fakat değerleri getirilirken “$” ön ekini alırlar. Klasik bazı örnekler yapalım. Burayı numaralandırarak anlatacağım:

Okumaya devam et “Shell Script #2 – Değişkenler, Bazı Özel Karakterler ve Çıkış Kodları”

Shell Script #1 – (Yorumlar, Here Document ve Debugging)

Script’imizi yazdık. Çalıştırdık. Sorun yok. Pekala…

Script’imizi yazdık. Çalıştırdık, çalışmadı. Neden? Nerede hata aldık? Ya da. Script’imizi yazdık. 3 ay sonra hata aldık. Açtık, baktık. Hiçbir şey anlamadık. Klasik programlama sıkıntıları…

Kod örneklerini paylaştığım GitHub reposu: Shell Scripting 101

Okumaya devam et “Shell Script #1 – (Yorumlar, Here Document ve Debugging)”

Shell Script #0 – (Giriş)

#! Shell Scripting

Not: Elimin alışık olduğu yegane shell “bash” olduğu için, bu dizide çok büyük oranda bash üzerinde çalışacağız.

Kod örneklerini paylaştığım GitHub reposu: Shell Scripting 101

Shell Nedir?

İşletim sistemini kullanabilmemizi sağlayan arayüze “kabuk (shell)” deriz. Shell’ler GUI ya da TUI olabilir. Shell denilince aklınıza yalnızca yalnızca siyah ekranda akan yazılar gelmemeli. Fakat yaygın kullanıma baktığımızda eğer bir işlem grafik arayüz üzerinde, fare kullanarak, ikonları görerek vs. yapılıyorsa kullanılan bu ortama GUI denildiğini görürüz. Grafik arayüzün olmadığı durumlarda ise kabuk, shell, terminal, konsol, seri bağlantı, CLI (Command Line Interface) gibi ifadeleri görürsünüz. Bir de “bash” denildiğini görürsünüz arkadaşlar… Shell’e bash demek; traş bıçağına jilet (Gilette), kağıt mendile Selpak demek gibi bir şeydir. Yapmayın.

Okumaya devam et “Shell Script #0 – (Giriş)”