Shell Script #9 – Karar Yapıları (if, elif, else)

Shell script’te karar yapıları, belirli koşullar sağlandığında belirli komutları çalıştırabilmenizi sağlar. Bu sayede script’lerinize, koşullara göre farklı davranışlar sergiletebilirsiniz.

Kod örneklerini GitHub reposunda bulabilirsiniz.

Örnek kullanımı şu şekildedir:

if koşul
then
     #komutlar
elif koşul2
then
     #komutlar
else
    #komutlar
fi
Okumaya devam et “Shell Script #9 – Karar Yapıları (if, elif, else)”